Doradztwo budowlane

Doradztwo budowlane

W zakresie usług naszej firmy znajduje się również doradztwo i optymalizacja rozwiązań technicznych w trakcie procesu budowy i eksploatacji budynku.

Oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, w tym również rozwiązań zamiennych.
  • Sprawdzanie poprawności sporządzenia dokumentacji projektowej pod względem formalnym oraz wykonawczym.
  • Analizy techniczno-ekonomiczne opłacalności stosowanych zamiennych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
  • Ocena stanu technicznego obiektu lub jego fragmentów, niezbędna do określenia zakresu rzeczowego remontu bądź modernizacji.
  • Ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące określenia przyczyn powstania uszkodzeń konstrukcji, takich jak: zarysowania i pęknięcia ścian oraz stropów, ugięcia stropów, deformacje konstrukcji dachowych, zawilgocenia ścian i stropów itp.
  • Wydawanie opinii dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych.

Powrót