Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy to jednostka organizacyjna działająca w imieniu zamawiającego, odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

Taka forma prowadzenia inwestycji jest wygodna, gdy sam inwestor nie posiada wystarczająco dużo czasu, bądź odpowiedniego przygotowania w zakresie formalnym oraz wykonawczym trudnego procesu budowlanego.

Nasze obowiązki obejmują:

  • Znalezienie i zawarcie umowy z jednostką projektującą, która wykona na nasze zlecenie uzgodnioną z Inwestorem koncepcję, projekt budowlany do pozwolenia na budowę oraz projekt wykonawczy.
  • Dostarczenie Inwestorowi kosztorysów inwestorskich, ofertowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
  • Zawarcie umowy z wykonawcami poszczególnych zakresów robót (dotyczy robót: ogólnobudowlanych, instalacyjnych, drogowych oraz związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą techniczną).
  • Reprezentowanie Inwestora na budowie – sprawowanie przez odpowiednio przygotowane osoby bezpośredniego nadzoru nad zgodnością wykonania wszystkich robót, zgodnie z projektem i udzielonym pozwoleniem na budowę.
  • Przeprowadzenie odbiorów robót zanikowych.
  • Sprawdzanie wbudowanych wyrobów budowlanych i zapobieganie stosowania wyrobów niedopuszczonych na rynku oraz wadliwych.
  • Na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń finansowych oraz sprawdzanie wydatków z założeniami budżetowymi.
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, z uzyskaniem zaświadczenia bądź pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Powrót