Odbiory inwestycji

Odbiory inwestycji

Podpisując protokół odbioru końcowego mieszkania bądź domu, akceptujemy w jaki sposób został on wykonany. Jego realizacja powinna być zgodna ze sztuką budowlaną oraz umową podpisaną z deweloperem lub spółdzielnią i odpowiadać Polskim Normom budowlanym.

Nasze usługi pozwalają wykryć wady i usterki, które deweloper musi bezpłatnie usunąć przed przekazaniem Państwu mieszkania lub domu.

Często wspomniane wyżej usterki utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają wykończenie mieszkania, a ich usunięcie bywa bardzo kosztowne. Podczas odbioru określimy, które wady są ważne (mogą powodować późniejsze problemy i zwiększyć koszty wykończenia lokalu), a które mniej istotne. Skontrolujemy m.in. wymiary pomieszczeń, jakość wykonania ścian i posadzek. Sprawdzimy, czy standard wykończenia zadeklarowany przez developera jest zgodny ze stanem faktycznym, a stolarka okienna i drzwiowa odpowiada parametrom technicznym. Doradzimy, czy można podpisać protokół odbioru technicznego, czy też zaczekać na usunięcie usterek.

Powrót