Nadzór budowlany

Nadzór budowlany

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych INKON specjalizuje się w zakresie:

  • kierowania i nadzorowania wszystkimi rodzajami robót budowlanych i instalacyjnych,
  • zakładania i prowadzenia książek obiektów budowlanych,
  • sporządzania ocen i ekspertyz technicznych obiektów budowlanych
  • koordynowania projektów inwestycyjnych.

Czytaj dalej

Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy to jednostka organizacyjna działająca w imieniu zamawiającego, odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

Taka forma prowadzenia inwestycji jest wygodna, gdy sam inwestor nie posiada wystarczająco dużo czasu, bądź odpowiedniego przygotowania w zakresie formalnym oraz wykonawczym trudnego procesu budowlanego.

Czytaj dalej

Doradztwo budowlane

Doradztwo budowlane

W zakresie usług naszej firmy znajduje się również doradztwo i optymalizacja rozwiązań technicznych w trakcie procesu budowy i eksploatacji budynku.

Czytaj dalej

Przygotowanie dokumentacji budowlanej

Przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej, koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę, często nastręcza Inwestorowi wielu problemów. Wychodzimy naprzeciw tym trudnościom. Potrafimy w krótkim czasie skompletować dokumenty i uzgodnienia wymagane do rozpoczęcia budowy.

Czytaj dalej

Odbiory inwestycji

Odbiory inwestycji

Podpisując protokół odbioru końcowego mieszkania bądź domu, akceptujemy w jaki sposób został on wykonany. Jego realizacja powinna być zgodna ze sztuką budowlaną oraz umową podpisaną z deweloperem lub spółdzielnią i odpowiadać Polskim Normom budowlanym.

Czytaj dalej